Sopimusehdot

Palvelusopimusehdot

Hyvinvointikeskus Huuman (myöhemmin “Huuma”) sopimusehdot 

JÄSENYYDET, HINNASTO JA JÄSENYYDEN PÄÄTTÄMINEN

 1. Asiakas on hankkinut Huuman palveluita valintansa mukaisesti. Asiakkaalla on kuluttajasuojalain 6 luvun 14 §:n mukainen oikeus peruuttaa ostamansa jäsenyys/palvelu ilmoittamalla siitä kirjallisesti 14 päivän kuluessa. Peruuttamisoikeus evätään mikäli asiakkaalla on minimissään 14 päivän maksuton kokeilujakso ennen jäsenyyden maksujen alkamista.
 2. Asiakkaalla on oikeus ostaa liikuntajaksoja haluamansa määrä. Jäsenyys on sopimus, joka voidaan irtisanoa sopimustyypistä riippuen (kts. kohdat 2a., 2b ja 2c.). Alle 18 vuotiaan sopimuksen hankkii, hyväksyy ja allekirjoittaa huoltaja. Mikäli asiakkaalla jäsenyyttä irtisanottaessa on liikuntaetua tai vastaavaa Huuman myöntämällä maksuvälineellä suoritettuja ennakkomaksuja, ei näitä palauteta tai hyvitetä millään tavalla. 
  1. Toistaiseksi voimassa oleva jäsenyys voidaan irtisanoa milloin tahansa 1 laskutusjakson (4viikkoa) irtisanomisajalla. Irtisanomisaikana jäsenyyttä ei voi tauottaa. Irtisanomishetkellä jo muodostuneet laskut tulee maksaa, uusia ei kuitenkaan enää muodosteta. Minimijäsenyysaika 8 viikkoa. Irtisanomisilmoitus tulee aina tehdä kirjallisena.
  2. 12kk määräaikaista jäsenyyttä ei voi irtisanoa kesken sopimuskautta (pl. vakava sairastuminen, kuolemantapaus). Sopimus päättyy automaattisesti sopimuskauden täytyttyä. Jos jäsenyyden irtisanoo ennen määräajan päättymistä on asiakas velvollinen maksamaan erotuksen toistaiseksi voimassa olevan jäsenyyden ja 12kk jäsenyyden välillä. Lisäksi perimme tästä 15,90€ toimistomaksun laskun muodostamiselle. 
  3. Vuosijäsenyys on toistaiseksi voimassa oleva jäsenyys. Laskutus 12kk välein. Asiakkuus voidaan muuttaa tai irtisanoa laskutuskauden päätyttyä. Irtisanomis- ja muutosilmoitus tulee tehdä kirjallisena 4 viikkoa ennen seuraavan laskun eräpäivää.
 3. Liikunnasta ja lisäpalveluista perittävä hinta löytyy hinnastosta. Mahdolliset hinnan muutokset ilmoitetaan asiakkaille viimeistään 2kk ennen uuden hinnaston voimaan astumista.

LASKUTUS

 1. Huumalla on oikeus periä kohtuullinen laskutuslisä. Kaikissa laskutustyypeissä poislukien e-laskutus, perimme 7,00€ laskutuslisän. Maksujen viivästyessä Huumalla tai kolmannella osapuolella on oikeus periä asiakkaalta korkolain mukainen viivästyskorko ja muistutusmaksu. Mikäli lasku joudutaan siirtämään perintään maksaa asiakas perintäkulut. Mikäli asiakas huomautuksista huolimatta laiminlyö sopimuksen mukaiset maksut, voidaan jäsenyys/asiakkuus irtisanoa välittömin vaikutuksin. Huuma yksin päättää sopimuksen päättämisestä ennen määräaikaa. Huumalla on oikeus luottotietojen tarkistamiseen. 
 2. Asiakas saa aktivoitua e-laskutussopimuksen oman verkkopankkinsa kautta. Asiakassopimuksesta löytyvä asiakasnumero ilmoitetaan asiakaskoodikenttään. Asiakasnumeron saa myös Huuman asiakaspalvelusta toimisto@clubhuuma.fi.
 3. Asiakkaalla on oikeus olla vastaanottamatta liittymislahjoja. 
 4. Yrityssopimustapauksissa sopijaosapuolet ovat Huuma ja palveluja ostava yritys. Yritys korvaa asiakkaan harjoittelusta yrityssopimuksessa määritellyn määrän. Mikäli asiakas eroaa yrityssopimuksen alaisesta työpaikastaan tai yritys lopettaa yrityssopimuksen mukaisen osuuden maksamisen, on asiakas viime kädessä vastuussa maksusuorituksista. Asiakas on velvollinen Huumalle työsuhteessaan tapahtuvista muutoksista, mikäli ne vaikuttavat asiakkaan asiakkuusmaksuihin. 

JÄSENYYDEN TAUOTUS

 1. Asiakas voi tauottaa jäsenyyttään maksimissaan 24 viikkoa kalenterivuoden aikana poislukien vuosijäsenyydet. Tauko myönnetään korkeintaan 12 viikkoa yhtäjaksoisesti. Tauotuksista perimme 15,90€ toimistomaksun riippumatta tauon pituudesta. Tauosta tulee ilmoittaa kirjallisesti 28 päivää ennen tauon alkamista. Mikäli toivotulle taukoajalle on jo muodostunut lasku tulee se maksaa eikä maksettua liikunta-aikaa hyvitetä millään tavalla. Tauottamisen yhteydessä asiakkaan on esitettävä alustava päivämäärä tauon päättymiselle. Asiakkaan tulee ilmoittaa viimeistään 28 päivää ennen tauon päättymistä mahdollisesta päättymispäivän siirtämisestä. Tauotus ja jäsenyyden irtisanomisaika eivät voi kulua päällekkäin. Taukoaika ei vähennä sopimuksen peruskautta esimerkiksi 12kk sopimuksissa. Asepalveluksen ajaksi tarjoamme maksuttoman liikuntaoikeuden poislukien PREMIUM jäsenyys.
 2. Tietyissä erikoistapauksissa, kuten äkilliset pitkäaikaiset sairaudet, raskauden tai kesken sopimuskauden alkaneen työttömyyden johdosta voidaan sopimus keskeyttää määräajaksi ja mahdollinen jo muodostunut lasku hyvittää. Em. erityistapauksissa tauon maksimipituus on 12kk. Kaikissa edellä mainituissa eritystapauksissa on esitettävä kirjallinen todiste. 

ASIAKKAAN VASTUU JÄSENYYDESTÄ

 1. Mikäli asiakas tuo Huumalle ulkopuolisen henkilön, eikä sille ole lupaa (=henkilökunnan hyväksymä täytetty vieraskortti), peritään asiakkaalta kutakin tällaista luvattomasti tuotua henkilöä kohden 100€:n virhemaksu. Mikäli vastaava sääntörikkomus toistuu, voidaan jäsenyys/asiakkuus irtisanoa välittömin vaikutuksin. Huuma ei ole velvollinen palauttamaan maksettuja liikuntamaksuja myös liittymislahjojen vähittäismyyntiarvo peritään tällöin kokonaisuudessaan takaisin.
 2. Jäsenyys/ asiakkuus on aina henkilökohtainen ja tästä on aina oltava todiste mukana tultaessa Huumalle. Mikäli jäsenyyttä/asiakkuutta käyttää joku muu henkilö, eikä siitä ole sovittu erikseen Huuman asiakaspalvelun kanssa kirjallisesti, seuraa siitä kirjallinen huomautus ja asiakkaalta peritään kutakin tällaista luvattomasti käyneen henkilön käyntikertaa 100€:n virhemaksu. Mikäli vastaava sääntörikkomus toistuu, voidaan jäsenyys/asiakkuus irtisanoa välittömin vaikutuksin. Huuma ei ole velvollinen palauttamaan maksettuja liikuntamaksuja myös liittymislahjojen vähittäismyyntiarvo peritään tällöin kokonaisuudessaan takaisin.

HUUMAN VASTUUT JA OIKEUDET

 1. Huuma on velvollinen ilmoittamaan asiakkaille arvonlisäveromuutoksen tai mahdollisten muiden viranomaistoimien hinnoissa aiheuttamista muutoksista vähintään 2 kuukautta ennen tällaisten muutosten siirtämistä asiakkaan maksettaviin hintoihin.
 2. Huuman ryhmäliikuntakalenteri vaihtuu kausittain. Kalenterin tuntimäärä vaihtelee kausittain kävijämäärien mukaisesti.
 3. Huuma pidättää oikeuden muuttaa sopimusten etuja ja ehtoja. Ehtojen muutoksista ilmoitetaan 2kk ennen niiden voimaanastumista. Mikäli asiakas kokee etujensa merkittävästi huonontuneen voi hän irtisanoa sopimuksen välittömin vaikutuksin. Mikäli asiakas ei ole irtisanonut sopimusta kuukauden kuluessa siitä, kun asiasta on asianmukaisesti ilmoitettu, katsotaan asiakkaan hyväksyneen muutokset.

Lisäpalveluita koskevat lisäehdot

 1. Asiakkaalla on mahdollisuus lisämaksusta hankkia myös muita palveluita kuten yksilö-/ryhmävalmennusta, ravintoneuvontaa, hierontaa ja testaus-/hoitopalveluita. Näiden tarkempi tuotekuvaus ja hinnat löytyvät ks tuotteista erikseen. 
 2. Asiakas maksaa käytetyt lisäpalvelut maksusuunnitelman mukaisesti.
 3. Asiakkaalla on oikeus veloituksetta perua sovittu tapaaminen 24h ennen tapaamista. Myöhemmin peruttu tapaaminen laskutetaan asiakkaalta kokonaisuudessaan. Poikkeuksena äkillinen sairaustapaus tai tapaturma. Näiden osalta on peruminen veloituksetonta 4h ennen sovittua tapaamisaikaa ja peruminen 0-4h ennen tapaamisaikaa aiheuttaa 50% veloituksen. Huuma ei ole korvausvelvollinen asiakkaan ryhmävalmennustapaamisten poisjääntejä. 
 4. Mikäli asiakas jättää saapumatta sovitulle tapaamiselle eikä ilmoita siitä,veloitetaan häneltä sovittu tapaaminen kokonaisuudessaan.
 5. Asiakkaan tilaamia yksilövalmennuspalveluita laskutetaan ostettu määrä. Mikäli asiakas keskeyttää valmennuksen on Huuma oikeutettu laskuttamaan 50% käyttämättä jääneistä lisäpalveluista maksuehdolla 14pv netto. Poikkeuksena äkillinen pitkäaikaissairaus tai tapaturma. Näiden osalta valmennuksen voi keskeyttää todistusta vastaan.
 6. Ryhmävalmennuspalvelut maksetaan kokonaisuudessaan kerta- tai osamaksulla. Mikäli asiakas keskeyttää valmennuksen on Huuma oikeutettu laskuttamaan valmennuksen hinnan kokonaisuudessaan maksuehdolla 14pv netto. Poikkeuksena äkillinen pitkäaikaissairaus tai tapaturma. Näiden osalta ryhmävalmennuksen voi keskeyttää todistusta vastaan.

Huuman säännöt

 1. Huuman aukioloajat löydät osoitteesta www.clubhuuma.fi. Huumalta tulee poistua aukioloaikojen puitteissa.
 2. Erilaisten tuotteiden ja palveluiden kaupustelu Huumalla on kielletty.
 3. Huumalla järjestetään satunnaisesti erilaisia tilaisuuksia, jolloin Huuma voi olla hetkellisesti suljettuna. Näistä ilmoitetaan hyvissä ajoin kirjallisesti asiakastiedotteessa. Nämä erikoistapaukset ovat huomioitu määriteltäessä Huuman hintoja ja näin ollen asiakas ei ole oikeutettu erilliseen hyvitykseen.
 4. Huuma ilmoittaa keskusta koskevista asioista asiakaspalvelussa, verkkosivuillaan, ilmoitustauluilla tai sähköpostilla. 
 5. Asiakas on vastuussa siitä, että Huuman tarjoamat liikuntapalvelut sopivat hänelle ja tarvittaessa varmistaa asian lääkäriltään. Huuma sitoutuu tarjoamaan asiakkaille erillistä veloitusta vastaan laitteiden käytön ohjauksen sekä pitämään laitteet asianmukaisessa kunnossa. Asiakas sitoutuu käyttämään laitteita niiden käyttöohjeiden mukaisella tavalla.
 6. Huumalla on yrittäjän vastuuvakuutus. Huuman vakuutukset eivät kata Huuman tapahtumia, jotka toteutetaan Huuman piha-alueen ulkopuolella. 
 7. Huuman omaisuuden tahallinen vahingoittaminen tai luvatta lainaaminen tai omaan käyttöön ottaminen on kiellettyä. Näissä tapauksissa peritään kohtuullinen vahingonkorvaus ja asiasta ilmoitetaan viranomaisille. 
 8. Mikäli Huuma tarjoaa lukittavat säilytyslokerot, tulee asiakkaan käyttää kyseisiä lokeroita tavaroidensa säilytykseen. Huuma ei vastaa mistään säilytyslokeroihin tai pukuhuoneisiin jätetyistä tavaroista tai arvoesineistä. Varusteiden tai vaatteiden jättäminen pukuhuoneisiin tai säilytyslokeroihin yön yli on kielletty, ellei asiakas ole vuokrannut säilytyslokeroa itselleen. 
 9. Asiakas sitoutuu käyttämään harjoittelun aikana sisäliikuntaan soveltuvia vaatteita ja jalkineita. 
 10. Asiakas sitoutuu ilmoittamaan yhteystietojen muutokset välittömästi Huuman asiakaspalveluun.
 11. Asiakas sitoutuu noudattamaan ylläolevia sääntöjä. Mikäli sääntörikkomus toistuu, voidaan jäsenyys/asiakkuus irtisanoa välittömin vaikutuksin. Huuma ei ole velvollinen palauttamaan maksettuja liikuntamaksuja myös liittymislahjojen vähittäismyyntiarvo peritään tällöin kokonaisuudessaan takaisin.

Tervetuloa Hyvinvointikeskus Huuman asiakkaaksi. Onnittelemme hyvästä valinnastasi, jolla vaikutat koko loppu elämäsi!