Tietosuojalauseke

HENKILÖTIEDOT

Veenix Oy (myöhemmin Huuma) noudattaa Suomen henkilötietolakia (523/1999) henkilötietojen käsittelyssä ja rekisteröinnissä. Huuma käyttää henkilötietoja ainoastaan sähköisiin palveluihin kuten laskutusjärjestelmä, ryhmäliikunta-aikataulu ja kulunvalvonta. Käyttäjän tulee antaa Huumalle kulloisenkin palvelun käytön edellyttämät tarpeelliset ja oikeat henkilö- ja muut tiedot.

Käyttäjän antamat henkilötiedot ovat luottamuksellista tietoa joita ei luovuteta kolmannelle osapuolille. Huumalla on kuitenkin harkintansa mukaan oikeus luovuttaa nimi ja yhteystiedot poliisi- tai muulle viranomaiselle. Tiedot voidaan luovuttaa vain siinä tapauksessa mikäli on syytä epäillä että henkilö on syyllistynyt tai epäillään syyllistyneen Suomen laissa määriteltyyn rikokseen. Huuma kerää henkilötietoja kun täytät liittymislomakkeen ja luot jäsenyyden. Henkilötietoja kerätään myös kun asiakas käy kuntosalilla, ryhmäliikunnassa tai avaa jonkin lukijalla varustetuista ovista. Osa yrityksistä vaatii jäsenyyden edellytyksenä raportin henkilönsä käynneistä.

HENKILÖTIETOJEN TALLENNUS

Käyttäjän antamat henkilö- ja yhteystiedot tallennetaan DL Softwaren ylläpitämälle palvelimelle asiakasrekisteriin aina liittymisen yhteydessä. Huuma voi tarvittaessa käyttää henkilö- ja yhteystietoja kehittääkseen omaa toimintaa ja palveluita.

Huuma tallentaa seuraavia tietoja:

NIMI, OSOITE, POSTINUMERO JA POSTITOIMIPAIKKA

SÄHKÖPOSTI JA PUHELINNUMERO

KÄYNTIHISTORIA

LASKUTUSHISTORIA

VERKKOLASKUTUKSEEN TARVITTAVAT TIEDOT

Seuraavia tietoja ei tallenneta

PANKKI- TAI LUOTTOKORTIN TIEDOT

NÄIN SUOJAAMME HENKILÖTIETOSI

Tietoja säilytetään Huuman tietokannoissa johon ulkopuolisella ei ole pääsyä. Lisäksi kaikki henkilötiedot tallennetaan tietokantoihin vahvasti salattuina. Henkilötietokantoihin on pääsy/käyttöoikeus ainoastaan Huuman henkilökunnalla. Asiakkaalla on kuitenkin omilla käyttäjätunnuksilla mahdollisuus päästä katsomaan ja muokkaamaan omia henkilötietoja.

KÄVIJÄTILASTOT

Huuma kerää tilastoa vierailijoista ja käyttäjämääristä, tilastoihin ei kuitenkaan tallenneta minkäänlaisia henkilötietoja. Tilastotietoja ei voida yhdistää yksittäiseen henkilöön.

Mikäli sinulla herää kysyttävää henkilötiedoistasi, olethan yhteydessä Mikko Paavola, mikko.paavola@clubhuuma.fi